Vaginální porod

Otázky a odpovědi

Jak přesně působí Dianatal porodnický gel?

Dianatal porodnický gel snižuje třecí síly během porodu. Porod je tak lehčí, kratší a šetrnější: vypuzovací fáze může být kratší až o 30 % a riziko poranění hráze může být sníženo až o polovinu.

Je Dianatal porodnický gel skutečně nezávadný pro mě a mé dítě?

Dianatal porodnický gel byl intenzivně testován na snášenlivost a bezpečnost pro matku a dítě. Během klinických zkoušek při 300 porodech se nevyskytly žádné nežádoucí účinky. Vzhledem k povaze obsažených látek a vzhledem ke klinickým zkouškám na více než 300 porodech se výskyt nežádoucích účinků ani nepředpokládá. Dianatal porodnický gel je bezpečný pro matku i dítě.

Je efekt Dianatal porodnického gelu vědecky dokázán?

Účinnost Dianatal porodnického gelu byla prokázána jak na porodním modelu v laboratorních podmínkách, tak i v klinických zkouškách.

Chrání Dianatal porodnický gel také před poraněním hráze?

V klinických zkouškách bylo prokázáno, že Dianatal porodnický gel chrání hráz.

Jaký je mechanismus účinku Dianatal porodnického gelu?

Dianatal porodnický gel vytvoří přilnavý kluzký film na stěně pochvy a usnadní tak vyklouznutí dítěte.

Může se Dianatal porodnický gel použít při každém porodu?

Dianatal porodnický gel může být v zásadě použit při každém vaginálním porodu. Dianatal je také vhodný pro porod do vody. Existují určité výjimečné situace, ve kterých by neměl být Dianatal kvůli bezpečnosti používán. Vaše porodní asistentka a váš porodník jsou o tomto informováni.

Kdo aplikuje Dianatal porodnický gel?

Dianatal porodnický gel aplikuje během porodu lékař/ka nebo porodní asistentka.

Proč existují dva různé typy Dianatal porodnického gelu?

Dianatal porodnický gel Stage 1 je hustý, a proto je vhodný pro otevírací fázi. Dianatal porodnický gel Stage 2 je řídký a je vhodný pro vypuzovací fázi porodu.

Proč se objevil Dianatal porodnický gel až nyní?

Bohužel, člověk v „moderním porodnictví“ opomněl poznatky o usnadnění porodu pomocí porodnického gelu. Ve Starém Římě se k usnadnění porodu používal olivový olej. Naopak ve veterinární medicíně jsou dnes porodnické gely standardem. Dianatal porodnický gel je jediný porodnický gel vhodný pro ženy k porodu, který byl za tímto účelem testován a schválen.

Proč by se neměl používat „normální gel“?

Na základě svého složení nemají „normální gely“ dostatečnou účinnost a nejsou dostatečně bezpečné. Dianatal porodnický gel má speciální vlastnosti, které jiné gely nemají.

Proč by se neměl používat místo Dianatalu olej určený k masážím hráze?

Olej určený k masáži hráze zvyšuje v kombinaci s plodovou vodou tření. Mimoto může masážní olej stejně jako jiné oleje dráždit oči novorozence vzhledem k obsahu éterických látek, může vést k alergickým reakcím a může mít závažné nežádoucí účinky.

Nejsou plodová voda a mázek přirozeně dostatečně kluzké?

Plodová voda není kluzká, mázek naopak ano. Bohužel je mázek ale u většiny novorozenců spotřebován, takže jeho efekt usnadnění porodu je velmi malý.

Je tření během porodu opravdu tak podstatné?

Tření mezi tzv. porodním kanálem a plodem je určitá síla bránící porodu. Pokud je tření redukováno porodnickým gelem, je porod snazší. Obdobný příklad je použití lubrikačního gelu při pohlavním styku, nebo použití mýdla pro snazší sundání prstýnku z prstu.

Je Dianatal porodnický gel hrazen z prostředků veřejného pojištění?

Dianatal porodnický gel není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Sledujte nás na sociálních sítích


Prohlédněte si animaci porodu s dianatal gelem

Prohlédněte si animaci porodu s Dianatal gelem


Dianatal brožura ke stažení

Dianatal brožura ke stažení